Služby

ČIPY NEUVÁDÍME – SLOUŽÍ PRO POTŘEBY ÚTULKU K PROKÁZÁNÍ VLASTNICTVÍ PSA.

Hotelové služby děláme jen tehdy, pokud je volno, a to spíše výjimečně a po dohodě (sociální služba).

Je možné si u nás objednat kastraci psů i fen za přizpůsobivé ceny, od našeho útulkového veterináře MVDr. Karla Klause:

https://www.vetkom.cz/veterinar/mvdr-karel-klaus/

Je možné si také objednat odvoz i nebezpečného psa, pokud ho chcete dát do útulku či hotelu, v tomto případě jsou ceny smluvní.

Do útulku přijímáme psy od soukromých osob, psy nechtěné, z pozůstalosti apod. Vše po telefonické či osobní dohodě.